Chiều ngày 09/01/2017, huyện Thường Tín đã tiến hành họp để đưa ra hình thức kỉ luật đối với cô Đặng Thị Thúy giáo chủ nhiệm cho 40 học sinh tát bạn cùng lớp.